Phụ trách lớp Aikidokids thăm lớp Aikido Lào Cai 2016 ~ ĐẠO ĐƯỜNG AIKIDOKIDSVN-Hệ thống lớp võ đạo Aikido tốt nhất cho trẻ em ở Hà Nội- Tenshinkai Hanoi