Kỳ thi lên đai và Lễ trao đai vạch tháng 5.2013 ~ ĐẠO ĐƯỜNG AIKIDOKIDSVN-Hệ thống lớp võ đạo Aikido tốt nhất cho trẻ em ở Hà Nội- Tenshinkai Hanoi

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Kỳ thi lên đai và Lễ trao đai vạch tháng 5.2013

Vào trung tuần tháng 5 vừa rồi, CLB Aikido Tenshinkai Hà Nội có tổ chức Kỳ thi lên đai tháng 5.2013 cho các bạn: Đai xanh 1 vạch- xanh 2 vạch- xanh 3 vạch- Nâu 1 vạch.


aikido o ha noi, aikido hanoi, aikido hn, aikido o viet nam, aikido tenshinkai


Số bạn đăng ký thi là 6 thành viên, gồm 5 bạn thi lên Kyu 6 và 1 bạn thi Kyu 3:
Kyu 6: Duy Hùng - Mạnh Thành - Trung Đức - Anh Tuấn - Thúy An
Kyu 3: Quỳnh Trang

aikido o ha noi, aikido hanoi, aikido hn, aikido o viet nam, aikido tenshinkai

Các môn sinh đang cố gắng thực hiện bài thi của mình một cách hoàn thiện nhất

aikido o ha noi, aikido hanoi, aikido hn, aikido o viet nam, aikido tenshinkai

Nhóm thi lên Kyu 6

aikido o ha noi, aikido hanoi, aikido hn, aikido o viet nam, aikido tenshinkai


Sau 1 tuần, các bạn đã được CLB chấm để đủ điều kiện đạt mức Lên đai.

Đây là buổi Lễ trao đai vạch cho các bạn đã qua Kỳ thi vừa rồi.

aikido o ha noi, aikido hanoi, aikido hn, aikido o viet nam, aikido tenshinkai

- Ghi nhận của nhóm Phóng viên Hoasen-
5.2013

0 nhận xét:

Đăng nhận xét