Một số hình ảnh đẹp của các bạn học viên Hệ Thống Đạo Đường Aikidokidsvn tại HỘI DIỄN AIKIDO.VN Lần Thứ Nhất Năm 2024 ~ ĐẠO ĐƯỜNG AIKIDOKIDSVN-Hệ thống lớp võ đạo Aikido tốt nhất cho trẻ em ở Hà Nội- Tenshinkai Hanoi

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2024

Một số hình ảnh đẹp của các bạn học viên Hệ Thống Đạo Đường Aikidokidsvn tại HỘI DIỄN AIKIDO.VN Lần Thứ Nhất Năm 2024

Ngày 23/06/2023 vừa qua, Các học viên nhí tại Đạo đường Aikidokids.vn đã tham gia biểu diễn tại HỘI DIỄN AIKIDO.VN Lần Thứ Nhất Năm 2024. Dưới đấy là video và hình ảnh của các bạn đã tham gia:

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét