Ban Huấn Luyện Đạo đường Aikidokids tham gia giảng dạy bộ môn Aikido tại khóa học "Phòng vệ trong đời sống hàng ngày" cho cán bộ Liên đoàn lao động Quận Long Biên ~ ĐẠO ĐƯỜNG AIKIDOKIDSVN-Hệ thống lớp võ đạo Aikido tốt nhất cho trẻ em ở Hà Nội- Tenshinkai Hanoi

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2024

Ban Huấn Luyện Đạo đường Aikidokids tham gia giảng dạy bộ môn Aikido tại khóa học "Phòng vệ trong đời sống hàng ngày" cho cán bộ Liên đoàn lao động Quận Long Biên

 Ban Huấn luyện Đạo đường Aikidokidsvn tham gia giảng dạy bộ môn Aikido khóa học "Phòng vệ trong đời sống hàng ngày" cho cán bộ Liên đoàn lao động Quận Long Biên

Với các nội dung: Tự vệ khi bị bắt nạt, tự vệ khi bị trêu ghẹo, Tự vệ khi bị đối phương tấn công bằng vũ khí, bị tấn công đông người,....


0 nhận xét:

Đăng nhận xét