ĐÒN THẾ TRONG AIKIDO: ĐAI XANH 1 (KYU 6) LÊN ĐAI XANH 2 (KYU 5) ~ ĐẠO ĐƯỜNG AIKIDOKIDSVN-Hệ thống lớp võ đạo Aikido tốt nhất cho trẻ em ở Hà Nội- Tenshinkai Hanoi

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2020

ĐÒN THẾ TRONG AIKIDO: ĐAI XANH 1 (KYU 6) LÊN ĐAI XANH 2 (KYU 5)

Aikido kỹ thuật cơ bản cho kỳ thi Kyu lần thứ 5.
Theo chương trình đào tạo của CLB Aikido Tenshinkai Hà Nội


- Các kỹ thuật đai trắng
- Shomenuchi Ikkyo (omote & ura)
- Shomenuchi Iriminage
- Katatetori nikkyo (omote & ura)
- Ryotetori Tenchinage
- Tsuki Kotegaeshi
- Ushiro Tekubitori Kotegaeshi
- Morotetori Kokyuho

0 nhận xét:

Đăng nhận xét