Kỳ thi lên đai quý 4/2015 của CLB Aikido Tenshinkai Hà Nội ~ ĐẠO ĐƯỜNG AIKIDOKIDSVN-Hệ thống lớp võ đạo Aikido tốt nhất cho trẻ em ở Hà Nội- Tenshinkai Hanoi

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

0 nhận xét:

Đăng nhận xét